Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n tiedotuskirje, toukokuu 2019

Jyväskylän vanhempainfoorumi ry (JVF) on Jyväskylän alueen päiväkotien, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten vanhempien ja vanhempaintoimijoiden yhteistyöelin. JVF on Suomen Vanhempainliiton kuntakohtainen yhdistys.


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare