Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n tiedotuskirje, lokakuu 2020


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare