Vertaistukea kiusaamista kokeneelle nuorelle!

Selviydytään kiusaamisesta-projektissa kiusaamista kokeneille nuorille (12-20-v) järjestetään matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa (8-10krt). Selviytyjät- ryhmän tavoitteena on nuoren itsetunnon, identiteetin ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä kiusaamiskokemuksen jakaminen muiden nuorten kanssa. Ryhmää ohjaa Selviytyjät- ryhmämalliin koulutetut vapaaehtoiset.

Nuorten ryhmän ohella myös kiusatun lapsen vanhemmille on tarjolla vertaistukea perheen kiusaamiskokemuksen käsittelyn tueksi. Vanhempien ryhmä kokoontuu 2-5 kertaa.

Seuraavat ryhmät käynnistyvät 7.3 torstaina klo 18 Jyväskylässä. 

Toimintaa hallinnoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja sitä rahoittaa STEA. Tiedustelut ja lisätiedot: mari.tuppurainen@mll.fi

https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/kouluille-ja-kasvattajille/selviydytaan-kiusaamisesta-proje/