Ilmoittautuminen oman äidinkielen opetukseen lukuvuodeksi 2019-2020 on alkanut

Oppilaalla, joka puhuu äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, tai on asunut vuosia ulkomailla ja haluaa ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta, mikäli opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja.
Vähemmistökielissä (suomalainen viittomakieli, saamen eri kielet sekä romani eli kaaleen kieli) oppilasryhmän minimikoko on 2 oppilasta.

Opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman lisäopetusta. Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista ja opetukseen ilmoittaudutaan joka lukuvuodeksi erikseen. Ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen säännöllisesti. Opetus arvioidaan vuosittain. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Ryhmään voi kuulua eri ikäisiä oppilaita 6-vuotiaasta 18-vuotiaaseen ja oppilaat voivat olla eri kouluista.

 

Jokaisen oppilaan tulee rekisteröityä oman äidinkielen opetukseen vuosittain.
Sähköinen webropol - ilmoittautuminen on avoinna 1.4.2019-31.5.2019

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a321fb8-0f51-48bc-b787-4e456bf0f9c1?displayId=Fin1739768

 

Lukuvuonna 2018-19 opetus on annettu 19 eri kielellä ja opetukseen on osallistunut 550 esi-, perusopetuksen ja toisen asteen oppilasta.

Lisätietoja oman äidinkielen opetuksen ryhmistä ja muista kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palveluista löytyy https://peda.net/jyvaskyla/kieku