Vertaistukea kiusaamista kokeneelle nuorelle ja vanhemmille!

Selviydytään kiusaamisesta-projektissa kiusaamista kokeneille nuorille (12-20-v) järjestetään matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa. Selviytyjät- ryhmän tavoitteena on nuoren itsetunnon, identiteetin ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä kiusaamiskokemuksen jakaminen muiden nuorten kanssa. Ryhmiä ohjaa Selviytyjät ryhmämalliin koulutetut vapaaehtoiset. Nuorten ryhmän ohella myös kiusatun lapsen vanhemmille on tarjolla vertaistukea perheen kiusaamiskokemuksen käsittelyn tueksi.

Seuraava ryhmä käynnistyy lokakuussa 2019 Jyväskylässä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, yhteensä 8-10 kertaa.  Toimintaa hallinnoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja rahoittaja toimii STEA. Tiedustelut ja lisätiedot: 050341 6945 / mari.tuppurainen@mll.fi

https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vanhemmille/selviydytaan-kiusaamisesta/