Vertaistukea kiusaamista kokeneelle nuorelle!

Selviydytään kiusaamisesta-projektissa kiusaamista kokeneille nuorille (12-20-v) järjestetään matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa (8-10krt). Selviytyjät- ryhmän tavoitteena on nuoren itsetunnon, identiteetin ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä kiusaamiskokemuksen jakaminen muiden nuorten kanssa. Ryhmää ohjaa Selviytyjät ryhmämalliin koulutetut vapaaehtoiset.

Nuorten ryhmän ohella myös kiusatun lapsen vanhemmille on tarjolla vertaistukea perheen kiusaamiskokemuksen käsittelyn tueksi. Vanhempien ryhmä kokoontuu 2-5 kertaa.

Seuraavat ryhmät käynnistyvät 5.3 torstaina klo 18 Jyväskylässä.  

Toimintaa hallinnoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja sitä rahoittaa STEA. Tiedustelut ja lisätiedot: mari.tuppurainen@mll.fi tai 050 341 6945

https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/nuorille/selviydytaan-kiusaamisesta/